Painter in Studio

Hikayemiz

Kadın Sanatla Nedir?

Geleceği İnşa Eden, Yenilikçi, Eşitlikçi, Demokratik ve Sürdürülebilir Bir Kooperatifçilik Anlayışı

S.S. Kadın Sanatla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Aralık 2021 tarihinde kurulmuş, eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomik anlayışı benimseyen bir kadın kooperatifidir. 


Temel misyonu; eşitlikçi ve kapsayıcı bir toplumda,  sanat ve zanaat üretimi aracılığıyla,  kadınların yaşamlarını sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda güçlendirmektir. 


Kadın girişimcileri destekler, kadınların fırsatlara ve kaynaklara daha fazla katılımını artırmayı, kadınların kendi aralarındaki iş birliği ve dayanışmasının gelişmesini amaçlar.


Kadın Sanatla, insan hakları bünyesinde çalışmalar yürütmeyi hedefleyen ve bu çalışmaları sanatsal faaliyet alanlarıyla destekleyen bir kooperatiftir.  


Kadın üreticileri destekleme, kadınların ekonomik üretkenliğinin ve iş gücüne katılımının artırılması amacıyla yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili alanlardan kamu ve sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışır.

 
pexels-brett-sayles-6424244 (1).jpg

Benimsediğimiz İlkeler

 • Dini, dili, ırkı, yaşı, engeli, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi fark etmeksizin her türlü ayrımcılığın karşısında durmak

 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı göstermek

 • Çevreye karşı duyarlı, hayvan haklarına saygılı davranmak

 • Kolektif ve katılımcı bir çalışma ortamı kurmak

 • Stratejik ve uzun vadeli düşünmek, ekip ruhu ile hareket etmek

 • Yenilikçi yönetim anlayışı ile çalışmak

 • Değişime ve gelişime açık bir yapıda olmak

 • Sorumlu üretim ve tüketim anlayışına sahip olmak

 • Şeffaflık, dürüstlük ve tarafsızlık

 • Saygınlık ve güven

 • Özerklik ve bağımsızlık

 • Kooperatifler arası iş birliği

 • Toplumsal sorumluluk

 
 

Etkinliklerimiz

 

Rebound Festival 2022