Kadınların ve sanatın daha görünür olacağı yarınlara…

Dünyada istihdam sorunu 21. yüzyılın en büyük problemlerinden. Kooperatiflerin kurulma amacı öncelikli olarak işsizlik ve işgücü piyasalarının karmaşıklığı.

Dünyada 100 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan, farklı kategorilerdeki kooperatif işletmeleri bu probleme alternatif çözüm sunuyor. Fakat bu durumun sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik ve sosyal maliyetler ülke kaynaklarının verimli kullanılamamasına sebep olabiliyor. Bu anlamda kooperatif işletmeleri son yıllarda sürdürülebilir kalkınmanın bir aracı olarak benimsenebilir.

Kooperatif işletmelerinin temel misyonlarından biri; kooperatif girişimciliğinin artırılması ve geliştirilmesi. Avrupa Birliği ülkelerinde, 83,5 milyon ortaklı yaklaşık 132.000 kooperatif girişim bulunmaktadır. Kooperatif girişimciliğini diğer girişimciliklerden ayıran bir özellik; kâr elde etmek değil, ortaklarına ekonomik çıkar sağlamaktır. Yani, kooperatifler ortak ekonomik ve sosyal gereksinimlerin sağlandığı gönüllü girişimlerdir.Dünyada kooperatif işletmeleri, özel ilgi gerektiren veya toplum tarafından dezavantajlı görünen gruplara öncelik vermeyi ilke edinirler. Genellikle kooperatiflerin hedef kitlesi; kadınlar, gençler veya engelliler. Özellikle kadın emeği, ekonomide vazgeçilmez bir unsurken ne yazık ki çoğu alanda suistimal ediliyor veya görmezden geliniyor. Dünya nüfusunun yarısını ve iş gücünün üçte birini oluşturan kadınların anayasal düzende eşit olduğu varsayılsa da ekonomik, toplumsal ve politik eşitsizlikler yüzyıllardır devam ediyor.

Dünyada kadın kooperatiflerinin girişimcilik ve sürdürülebilirlik konusunda alması gereken çok yol var. Bizler de temelde kadın emeğinin değerini anlamak ve anlatmak üzere kooperatifçiliği deneyimlemeye çalışıyoruz. Kadınların ve sanatın daha görünür olacağı yarınlara…

4 görüntüleme0 yorum